Home
Introduction
News & Events
Teaching Programs
Faculty & Staff
Research
International Exchange
Studies in Qing History
Qingfeng Student Society
Thesis of Graduates
 
 
Home page >>> Faculty & Staff>>  
 
Ancient China Studies
Dong Jianzhong Dai Yi Guo Chengkang Gao Wangling
Liu Fengyun Zhang Yan
Modern China Studies
Chen Hua Huang Xingtao He Yu Li Wenhai
Pan Xiangming Xia Mingfang
Special Studies
Cao Ganghua Cheng Chongde Huang Aiping Li Jingping
Qi Meiqin Sun Zhe Yang Nianqun Zhang Shiming
Zhang Yongjiang
Copyright reserved :@2006. The Institute of Qing History, Renmin University of China. All rights